Realizace projektu - aktuálně

Průběžně aktualizované informace o postupu realizace projektu "Státní zámek Telč - Růže Vysočiny" (2016 - 2022).

červenec 2019

  • Byla dokončena tři výběrová řízení na technický dozor stavby (Ing. Herálecký Jan), koordinátora BOZP (Macháček J. ) a záchranný archeologický výzkum (Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace).

duben 2019

  • Vypsána výběrová řízení na technický dozor stavby a koordinátora BOZP.

březen 2019 - květen 2019

  • Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, v koordinaci se zpracováním architektonického řešení expozice muzea (Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. a Design By Hy, s.r.o.).

únor 2019 - květen 2019

  • Zpracování archtitektonického řešení expozice zámeckého muzea (Design By Hy, s.r.o.). Doplňující průzkumy (restaurátorský průzkum omítek v prostorách muzea, průzkum stropů v prostorách muzea).

červen 2018 - červen 2019

  • Zpracování restaurátorských záměrů na restaurování historického mobiliáře (převážně se jedná o mobiliář zámku) a podávání žádostí o závazná stanoviska na tyto záměry.

13. února 2018

  • Schválení žádosti o podporu.

říjen 2017 - prosinec 2017

  • Předstihový záchranný archeologický výzkum (NPÚ ÚOP Telč).

červen 2017 - září 2017

  • Hodnocení podané žádosti o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektu a analýza rizik.

13. března 2017

  • Podání žádosti o podporu z Evropských strukturálních fondů v programu IROP, výzva č. 52. Revitalizace vybaných památek II, SC 3.1

září 2015 - březen 2017

  • Příprava projektu Státní zámek Telč - Růže Vysočiny (stavebně historické a restaurátorské průzkumy, archeologický speleogický průzkum, zaměření, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování Studie proveditelnosti a příprava žádosti o podporu, zpracování libret k prohlídkovým trasám).