Přednáškový cyklus 30 let památkové péče představí vybrané obnovy památek ve Zlínském kraji

Kroměřížské odborné pracoviště Národního památkového ústavu ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně připravilo podzimní cyklus přednášek, který představí vybrané památkové obnovy ve Zlínském kraji. Cyklus vznikl k příležitosti 30 let od sametové revoluce, která vedla k pádu komunistického režimu v Československu. První přednáška ve středu 11. září 2019 představí torzální architekturu a památkovou péči ve Zlínském kraji.

Přednáškový cyklus s názvem 30 let památkové péče ve Zlínském kraji aneb památkové obnovy po roce 1989 bilancuje proměny památkového fondu ve Zlínském kraji v demokratických podmínkách po roce 1989. Změna ekonomické situace, rozšíření dotačních titulů či možnost získání finančních prostředků ze zahraničí přispěly k tomu, že se poměrně rychle proměnila nejen tvář měst a vesnic, ale i jednotlivých památkových objektů. Významnou pomocí bylo vyhlášení desítek městských a vesnických památkových zón a rezervací, chránících historický urbanismus sídel i krajiny.

Cíle současné památkové péče zůstávají stejné – zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace, poskytnout vlastníkům potřebnou odbornou pomoc a různými formami vzdělávání přispět k hledání kompromisů při obnově a údržbě.

Jednotlivé přednášky v rámci cyklu zájemcům představí torzální architekturu ze Zlínského kraje, rozsáhlou obnovu Jurkovičova Libušína, dále historii a průběh aktuální obnovy křížové cesty od autorů Jurkoviče a Köhlera na Svatém Hostýně, závěr cyklu zakončí přednáška o obnově významných památek z období Baťova Zlína.

11. září 2019 v 17h
Radim Vrla: Torzální architektura a památková péče ve Zlínském kraji

23. října 2019 v 17h
Ing. arch. Věra Horová: Jurkovičův Libušín a jeho obnova

27. listopadu 2019 v 17h
Mgr. Anna Grossová: Jurkovičova-Köhlerova křížová cesta na Svatém Hostýně, historie jejího vzniku a průběh současné obnovy

11. prosince 2019 v 17h
Ing. Ladislav Buchta: Obnova významných památek z období Baťova Zlína

Přednášky se konají v prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, ve 2. podlaží v 15. budově bývalého továrního areálu, vždy ve středu v 17 hodin.