NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Vážení návštěvníci,
prosíme při návštěvě státního zámku v Telči o dodržování následujících pravidel a zásad. Děkujeme.