TAHÁK ze zámku v Telči

V roce 1551 se Zachariáš z Hradce zúčastnil výpravy s českými šlechtici – velmoži a rytíři – do italského Janova. O dva roky později se oženil s Kateřinou z Valdštejna a díky jejímu věnu začal zámek v Telči upravovat v moderním italském stylu. Povolal si na to Leopolda Esterreichera ze Slavonic, a později i italského stavitelského mistra Antonia Ericera. Zachariáš z Hradce měl s Kateřinou z Valdštejna syna Menharta Lva z Hradce.
Obrázek zachycuje pohled do renesančního hodovního sálu na zámku v Telči po roce 1560.