Adventní jarmark SDÍLENÍ na zámku v Telči

Kulturní akce

Adventní jarmark Sdílení
30. 11. 2019 – 13.00–17.00 hod.
Hlavní a vstupní nádvoří zámku


Řemeslný trh, tvořivé dílny, ruční výrobky, svařené víno, mošť, občerstvení. V zámecké zahradě budou k vidění dravci ze záchranné stanice. Dobrovolným vstupným přispějí návštěvníci na provoz Sdílení.

Více na stránkách Sdílení